• 09172932418
  • 09172932418

شیمی پایه تا کنکور (کد 21 )

مدرس : بهمن بازرگانی بهمن بازرگانی
پایه تحصیلی : كنكوری ها
قیمت : 2,400,000 تومان
توضیحات :
(این کلاس دو روز در هفته هست)

شنبه ها ساعت 19 تا 22

یک شنبه ها ساعت 19 تا 22