• 09171065053
  • 07136363683

شیمی پایه تا کنکور (کد 21 )

مدرس : بهمن بازرگانی بهمن بازرگانی
پایه تحصیلی : كنكوری ها
قیمت : 2,400,000 تومان
توضیحات :
(این کلاس دو روز در هفته هست)

شنبه ها ساعت 19 تا 22

یک شنبه ها ساعت 19 تا 22