• 09171065053
  • 07136363683

فیزیک پایه تا کنکور (کد 13 )

مدرس : فرید شهریاری فرید شهریاری
پایه تحصیلی : كنكوری ها
قیمت : 2,400,000 تومان
توضیحات :
(این کلاس دو روز در هفته هست)
دوشنبه ها 16 تا 30 : 18
چهارشنبه ها 30 : 18 تا 30 : 21