• 09171065053
  • 07136363683

زیست شناسی پایه(دهم و یازدهم) (کد 31 )

مدرس : اشکان هاشمی اشکان هاشمی
پایه تحصیلی : دهمی ها و یازدهمی ها
قیمت : 1,500,000 تومان
توضیحات :

پنج شنبه ساعت 18 تا 21

اين كلاس به بچه های دهمی و يازدهمی اکیدا توصیه می شود